Lichidare asociații și fundații, prin Cabinet Lichidator Mihaela Monea

Lichidarea asociațiilor și fundațiilor este distinctă față de cea aplicabilă societăților, fiind  reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 în ceea ce privește asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare.

O primă etapă a lichidării este reprezentată de obținerea sentinței civile de aprobare a dizolvării. În aceste condiții o experiență practică este esențială pentru a se putea derula cu succes o astfel de procedură. Cabinet Lichidator este partenerul dumneavoastră de nădejde având experiență în lichidarea asociatiilor și fundațiilor.

În rândurile de mai jos redăm modul de dizolvare de lichidare asociatii si fundatii, cum este prevăzut în reglementarea sus-menționată.

Modul de dizolvare în ceea ce privește asociațiile și fundațiile

  • De drept.
  • Prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, la cererea oricărei persoane interesate.
  • Prin hotărârea adunării generale.

Ca urmare a sentinței civile de aprobare a dizolvării, se poate începe procedura de lichidare. Important de reținut este faptul că procedura nu se va încheia înainte de 6 luni de la publicarea sentinței de dizolvare.

Ne referim concret la 5 etape de lichidare a organizațiilor nonprofit 

Etapa 1. Numirea lichidatorului

Etapa 2. Demersuri privind începerea procesului de lichidare, astfel: lichidatorul va face inventarul, va încheia un bilanț care va constata situația exactă a activului și pasivului asociației și fundației. De asemenea, lichidatorii vor primi și vor păstra registrele și orice alte acte ale fundației sau asociației, după caz și nu în ultimul rând la această etapă vor ține un registru care conține toate operațiunile de lichidare în ordinea datei acestora.

Etapa 3. Operațiuni de lichidare, astfel: lichidatorul va  încasa creanțele și va plătii creditorii. Dacă numerarul este insuficient pentru a plăti creditorii, va transforma restul activului în bani, vânzând prin licitație publică bunurile de imobile și mobile. De asemenea, va repartiza bunurile, cât și sumele obținute din valorificarea patrimoniului.

Etapa 4. Finalizarea lichidării. Raportul final de lichidare. Lichidatorul are obligația ca în termen de două luni să facă publicitatea lichidării prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul persoana în cauză a bilanțului de lichidare;  să depună la sediul judecătoriei care a dispus dizolvarea bilanțul de lichidare, registrul jurnal, un memorandum, balanța de verificare, certificatul de atestare fiscală; 

Etapa 5. Radierea ONG-ului din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanțului nu s-a înregistrat nici o contestație, lichidatorul poate depune cererea de radiere din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. După această etapă, lichidatorul se vor considera descărcat de obligațiile asumate.

Documentul de radiere a ONG-ului este sentința civilă data de Judecătorul delegat prin care ONG-ul își încetează existența.

Cabinet Lichidator prin reprezentant Mihaela Monea, practician în insolvență, vă poate reprezenta pe tot parcursul procedurii de lichidare al ONG-ului dvs.

Contact:

+4 0770 417 373

office@cabinetlichidator.ro

Luni-Vineri: 09:00-17:00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *